"Tervishoiuteenuste kehtiva rahastamismudeliga ei ole võimalik rakendada tööle nii palju õdesid ja hooldajaid kui patsiendid tegelikult vajavad," ütles Eesti Õdede Liidu president Tiina TederFoto: Aldo Luud
Silja Paavle 14. jaanuar 2015 09:27
Õdede liidu hinnangul peaks haiglas olema ööpäevas keskmiselt vähemalt üks õde kaheksa patsiendi kohta ja vähemalt üks hooldustöötaja 12 patsiendi kohta ning suhtarvud tuleks fikseerida üleriigilises kollektiivlepingus.

Eesti Õdede Liidu eile kogunenud volikogu kiitis heaks õe ja patsiendi ning hooldaja ja patsiendi miinimum suhtarvud õendusteenuse kvaliteetseks osutamiseks. "2013-2015 Eesti haiglates läbi viidud uuring näitab, et enamiku erialade puhul ei kata Haigekassa planeeritud tööaeg tegelikult patsientide tervisliku seisundi raskusastmest tulenevat abivajadust. Tervishoiuteenuste kehtiva rahastamismudeliga ei ole võimalik rakendada tööle nii palju õdesid ja hooldajaid kui patsiendid tegelikult vajavad," ütles Eesti Õdede Liidu president Tiina Teder.

Volikogus heakskiidetud suhtarvudeni jõudis Eesti Õdede Liit teiste arenenud riikide õendusabi kogemusi analüüsides ja Eesti haiglates tehtud uuringutele toetudes. Praegu võimaldab Haigekassa rahastatud tööaja komponent rakendada sisehaiguste osakonnas ühte õde 11 patsiendi kohta ööpäevas. Võrdluses teiste riikidega kehtib näiteks Austraalias sisehaiguste puhul standard üks õde seitsme patsiendi kohta ja Ameerika Õdede Ühingu standard sätestab sama eriala puhul suhtarvu üks õde nelja patsiendi kohta.

"Õe, hooldustöötaja ning patsiendi suhtarvude miinimumstandardite kehtestamine aitaks ühtlustada õdede töökoormust ning tagaks patsiendile sõltumata haiglast ja osakonnast tema tervise seisundit arvestavas mahus õendusabi," lisas Tiina Teder.

Eesti Õdede Liidu volikogu arutas ka läbirääkimiste protsessi, mis on algatatud uue üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks aastateks 2017-2018. Praegu kehtiva üleriigilise kollektiivlepingu kohaselt on 2016. aastal õdede alamtunnitasu 5,50 eurot ja hooldustöötajatel 3,30 eurot, millest arvestatakse maha maksud.