Uudised

Tööinspektsioon: kemikaalidega seotud terviseriske kiputakse alahindama 

Toimetas Silja Paavle, 29. november 2016 09:20
Foto: PantherMedia / Scanpix
Tööinspektsioon kontrollis 30 ettevõtet, mis tegelevad keemilise puhastusega. Tuvastati 105 rikkumist, millest 44 kõrvaldamiseks koostati ettekirjutus.

Sihtkontrolli tulemusel selgus, et enim probleeme on kemikaalide kasutamisega kaasnevate ohutegurite mõistmise ja nende ohtude vältimisega. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul näitab ka inspektsiooni varasem kogemus, et nii  tööandjad kui töötajad alahindavad kemikaalide mõju tervisele. „Kemikaalide vale kasutamine võib panna alguse tervisehäirele, mis võib avalduda alles aastate pärast. Samas on probleem tõsine, sest 15% kutsehaigestumistest on seotud just kemikaalidega,“ ütles Maripuu. „Kontroll näitas, et tööandjad peaksid kemikaalidest tulenevaid ohutegureid võtma oluliselt tõsisemalt ning leidma võimalusi neid ohte vähendada või vältida. Töötajatele tuleb aga südamele panna, et tööandja pakutud juhendeid ja isikukaitsevahendeid tuleb ka kasutada,“ lisas ta.

Kontrollitud ettevõtetes oli riskianalüüs tehtud 78% juhul, kuid üle pooltel juhtudel polnud kemikaale mainitud või oli nende mõju alahinnatud. Mitmel juhul puudusid kemikaalide kasutamise juhendid ning töötajaid oli puudulikult juhendatud, kuidas kemikaale käsitseda. Märksa parem oli olukord isikukaitsevahenditega. 85% ettevõtetest olid vajalikud vahendid töötajatele väljastatud. Paraku tuvastati kahel juhul, et töötajad isikukaitsevahendeid ei kasutanud.

Tööinspektsioon valis ettevõtted välja juhuvalikuga. Valikus oli nii keemilise puhastuse kui ka autode keemilise puhastuse ning hoonete üldpuhastusega tegelevaid ettevõtteid. 

Samal teemal

18.11.2016
Öötöö riske alahinnatakse
16.11.2016
Töökeskkonnas tuleb hinnata riske, mis võivad töötajate tervist ohustada
25.10.2016
Järjest enam nõuab tähelepanu vananemisega seotud töötervishoid
17.10.2016
Tööinspektsioon: iga päev annaks ära hoida 13 tööõnnetust