Foto: PantherMedia / Scanpix
Toimetas Greete Kõrvits 3. juuli 2017 18:36
Coventry ja Oxfordi ülikoolide ühisuuring leidis, et aktiivsem voodielu hoiab ka mõistuse teravama. Mõnele inimesele võib tunduda kummaline või isegi ebameeldiv, et ka vanemas eas inimesed seksivad - teadlased leiavad aga, et häbeneda pole midagi, kui vastutasuks (lisaks meeldivale tegevusele) on nii soravam jutt kui ka selgem pilk.

Uuringus osalenud 73 eakat inimest, kelle vanus jäi 50 ja 83 eluaasta vahele, vastasid küsimustele oma seksuaalelu sageduse kohta ning läbisid mitu testi. Testid mõõtsid nende verbaalset võimekust ehk mälu, sõnavara ja jutu seoseid ning visuaalset võimekust ehk esemete äratundmist, kopeerimist ja esemete vahelise vahemaa mõõtmist.

Seksuaalse aktiivsuse kohta vastasid küsitletud, kas nad olid viimase aasta jooksul seksinud keskmiselt korra kuus, korra nädalas või üldse mitte. Samuti küsiti nende üldise tervisliku seisundi ja elustiili kohta. Osa võttis 28 meest ja 45 naist.

Uurijad leidsid, et inimesed, kelle seksuaalelu oli regulaarsem ja sagedasem, skoorisid korralikult ka mõnedes testides. Verbaalsete testide osas olid näiteks ülesanded nagu "nimeta minuti jooksul nii palju loomi, kui pähe tuleb" ja "ütle nii palju f-tähega algavaid sõnu, kui oskad". Ühes visuaalse mõtlemise ülesandes pidid osalejad võimalikult täpselt kopeerima keerulist joonistust. Just neis, kõrgemaid kognitiivseid võimeid nõudvates testides läks seksuaalselt aktiivsetel eakatel teistest paremini. Siiski, seksuaalne aktiivsus ei mõju ei hästi ega halvasti eaka inimese tähelepanuvõimele, mälule või keeleoskusele.

Nüüd peavad uurijad tähtsaks vaadelda seda, miks just kognitiivsed ehk tunnetuslikud võimed tänu meeldivale voodielule paremad on. Dr Hayley Wright Coventry ülikoolist, kes uuringu läbi viis, selgitab: "Inimestele ei meeldi mõelda, et ka vanemad inimesed seksivad. Aga peaksime ühiskondlikul tasandil sellest ebamugavusest üle saama ja nägema seda, kuidas seksuaalne tegevus üle 50-aastaseid mõjutab. Ja mõjutab enamgi veel kui vaid seksuaalse tervise ja üldise hea tunde mõttes."