Uudised

Tallinna Reaalkoolis alustas meditsiini õppesuund 

Silja Paavle, 5. september 2017 13:11
Tallinna Reaalkooli ja Ida-Tallinna Keskhaigla koostöölepingu sõlmimine.Foto: Erakogu
"Meie koostöö eesmärk on parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti ja populariseerida akadeemilist meditsiiniharidust avatava õppesuuna kaudu," sõnas Tallinna reaalkooli õppealajuhataja Martin Saar Tallinna Reaalkooli ja Ida-Tallinna Keskhaigla koostöölepingu sõlmimisel, mille kohaselt alustab tänavu Reaalkooli gümnaasiumiastmes reaal-meditsiini õppesuund.

„Kursused võimaldavad Reaalkooli õpilastel kujundada parema arusaamise inimese anatoomiast ja füsioloogiast, organismides kulgevatest protsessidest, tervisekäitumisest ning tervishoiuga seotud erialadest,“ sõnas Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja Martin Saar.

Samal teemal

Reaal-meditsiini õppesuund annab õpilastele võimaluse tutvuda Eesti tervishoiukorraldusega ning saada ülevaade haigla igapäevatööst. Ühtlasi täiendavad õpilased bioloogias, keemias ja füüsikas omandatud teadmisi meditsiinivaldkonna aspektidega, saades nii rakendada õpitut neile erilist huvi pakkuvas kontekstis. Samuti saavad nad ülevaate kaasaegse meditsiinitehnoloogia uusimatest vahenditest ja nende kasutamisest patsientide ravis. Koostöö vormiks on haigla spetsialistide loengud ja juhendatud seminarid ning praktikumid haiglas kolme gümnaasiumiaasta jooksul.

Ida-Tallinna Keskhaigla teadusosakonna juhataja Marika Tammaru sõnul on koostöö eesmärgiks innustada rohkem noori omandama kõrgharidust meditsiiniga seotud erialadel. „Kooli ja haigla koostöö on väga heaks võimaluseks noortele oma kutsumusega juba enne kõrgkooli kokku puutuda,“ ütles Tammaru. Ida-Tallinna Keskhaigla on Reaalkooliga koostööd teinud ennegi. „Meie haigla on meditsiinist huvitatud õpilastele andnud võimaluse teha erinevaid uurimistöid ja olnud neile juhendajaks. Nüüd aga saavad noored tervishoiualaseid teadmisi süstematiseeritult omandada juba keskkoolis,“ lisas Tammaru.

2017.-2018. õppeaastal alustab reaal-meditsiini õppesuunal õpinguid 33 õpilast. Loodava õppesuuna kõrval on koolis veel kolm õppesuunda: reaal-majanduse suund, reaal-tehnoloogia suund koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga ja reaal-programmeerimise suund, mille suunakursuste juhendajad on Tallinna Ülikooli õppejõud. Kõikide õppesuundade õppekavad sisaldavad laia matemaatikat ning täiendavaid kursuseid füüsikast, keemiast ja bioloogiast.

Samal teemal

23.03.2018
Eesti arstid aitasid idanaabritel tervishoiukorraldust arendada
17.01.2018
Perearstide ja -õdede rolli plaanitakse tervishoius suurendada
28.11.2017
Õiguskantsler: puuetega inimeste eest hoolitsemiseks haiglates on vaja kindlaid suuniseid
06.11.2017
Lugeja küsib: kas järgmisel aastal tohivad perearstid patsientidega telefonitsi infot vahetada?